Tour F05DIA der Fahrbücherei 5 im Kreis Nordfriesland

 • Nr. 1
 • Ort Ostenfeld (Husum)
 • Haltepunkt Am Kindergarten
 • Haltezeit 09:50 – 10:10
 • Nr. 2
 • Ort Ostenfeld (Husum)
 • Haltepunkt Heidweg 3 A
 • Haltezeit 10:15 – 10:40
 • Nr. 3
 • Ort Ostenfeld (Husum)
 • Haltepunkt An der Schule
 • Haltezeit 10:45 – 11:30
 • Nr. 4
 • Ort Wittbek
 • Haltepunkt Osterwittbekfeld
 • Haltezeit 11:40 – 11:55
 • Nr. 5
 • Ort Wittbek
 • Haltepunkt Dorfstrasse 37
 • Haltezeit 12:05 – 12:20
 • Nr. 6
 • Ort Ostenfeld (Husum)
 • Haltepunkt Hauptstrasse 6, Bushaltestelle
 • Haltezeit 12:25 – 12:45
 • Nr. 7
 • Ort Winnert
 • Haltepunkt Winnertfeld 3
 • Haltezeit 13:45 – 14:00
 • Nr. 8
 • Ort Winnert
 • Haltepunkt Siedlung
 • Haltezeit 14:05 – 14:25
 • Nr. 9
 • Ort Winnert
 • Haltepunkt Haupstrasse, Denkmal
 • Haltezeit 14:30 – 15:00
 • Nr. 10
 • Ort Ostenfeld (Husum)
 • Haltepunkt Wuddelstraat
 • Haltezeit 15:10 – 15:55
 • Nr. 11
 • Ort Ostenfeld (Husum)
 • Haltepunkt Ostenfelder Apotheke
 • Haltezeit 16:00 – 16:50
 • Nr. 12
 • Ort Wittbek
 • Haltepunkt Hauptstrasse 23
 • Haltezeit 16:55 – 17:30
 • Nr. 13
 • Ort Rantrum
 • Haltepunkt Ipernstedt 8
 • Haltezeit 17:35 – 17:55
Dienstag

04.06.

Dienstag

02.07.

Dienstag

27.08.

Dienstag

24.09.

Dienstag

22.10.

Dienstag

26.11.

Details Hier finden Sie die Details der Fahrbücherei

Tour F05DIA
Haltepunkte 13
Name Fahrbücherei 5 im Kreis Nordfriesland
Straße Otto-Hahn-Str. 37
Ort 25813 Husum
Telefon 04841 2192
E-Mail info@fahrbuecherei5.de